De kracht van voetbal

abe-lenstra-stadion
Vanuit Meer dan Voetbal en KNVB Expertise ben ik betrokken bij het onderzoek “Kracht van Voetbal”. Er is een steeds een toenemende behoefte bij betaald voetbalclubs, de KNVB en de overheid (ministeries en gemeenten) aan feiten en cijfers die de maatschappelijke Kracht van voetbal inzichtelijk maken. Kunnen we inzichtelijk maken dat het EK vrouwenvoetbal 2017 een positief effect heeft op de sportparticipatie van vrouwen? Welke economische en maatschappelijke voordelen heeft de uitbreiding van het stadion of van de jeugdopleiding?

maatschappelijk-voetbalMeer inzicht in de effectiviteit van maatregelen biedt het voetbal de mogelijkheid de inzet te optimaliseren. Vanuit dit perspectief hebben de KNVB, Stichting Meer dan Voetbal, Eredivisie CV en Cooperatie Eerste Divisie in samenwerking met PwC een simulator ontwikkeld waarmee de bijdrage van voetbal in de samenleving, zowel economisch als maatschappelijk exact kan worden geduid.

kracht van voetbal
Met deze simulator kunnen BVO’s hun maatschappelijke bijdrage bereken, zowel de financiële als de niet-financiële waarde. Dit biedt BVO’s de mogelijkheid om samen met hun stakeholders gericht aan de slag gaan om hun eigen kracht (lokaal) te vergroten en daarmee de impact van voetbal op de samenleving verder te vergroten.

Het ? – model voor het adviesproces

Zo kijken wij als WeetWatWerkt tegen adviseren en het adviesproces aan:

het ? adviesproces 2

Het klassieke adviesmodel volgt de stappen I. t/m IV; Acquireren, Analyseren en beeldvormen, Diagnostiseren en Aanpakken en tot slot, Overdragen.

De “geboren hulpverlener”, die in veel consultants verborgen zit, volgt de weg langs de rode pijlen; het beeld van het probleem is snel gevormd, we kennen onze pappenheimers immers, we schuiven de klant opzij en gaan het meteen aanpakken en oplossen.

Het model dat ik en mijn collega’s bij WeetWatWerkt volgen, heeft een complexere vorm. In de situatie van je eigen account begint het vaak niet met acquireren, maar met beeldvormen, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever of de organisatie. Ben je in staat de neiging te onderdrukken dat beeld meteen te laten leiden tot een oordeel en een “oplossing”, dan ontstaat de ruimte om professionele interventies te plegen. Interventies die de opdrachtgever wezenlijk helpen en die wellicht leiden tot een blijvend effect omdat de opdrachtgever er iets van leert.

De weg die de professionele consultant aflegt, vervolgt na het beeldvormen met een goede analyse (weten). Dat betekent onbevangen waarnemen, feiten verzamelen, tellen, meten, etc. Met de wetenschap die dat oplevert gaat de consultant (opnieuw) in gesprek met de opdrachtgever. Dan gaat het over het delen van het beeld, het uitwisselen van de analyse en het verwerven van steun voor het aanpakken ervan (willen). Dan is het tijd voor een goede diagnose en het ontwerpen van een aanpak. Die aanpak wordt, goedgekeurd door de opdrachtgever, vervolgens uitgevoerd. Die uitvoering is altijd gericht op een zo goed mogelijke overdracht aan de organisatie; op een leereffect waardoor wij niet telkens voor hetzelfde kunstje terug hoeven te komen.