Berichten

Ledenwerver van een lokale, duurzame energiecoöperatie LochemEnergie

Avond van de Energie Lochem
September 2012 werd ik gevraagd om LochemEnergie te helpen om meer leden en klanten te verbinden aan de energiecoöperatie. LochemEnergie is een coöperatie die beoogt binnen 10 jaar voor 10.000 huishoudens en bedrijven in Lochem duurzame energie binnen de gemeentegrenzen op te wekken. Door lid te worden van de vereniging kunnen individuele burgers en bedrijven zeer eenvoudig hun groene stroom en energie uit hun eigen achtertuin gaan betrekken. De winst van de coöperatie gaat naar de eigen leden en blijft in de eigen gemeenschap.

Ik was nog maar net aan de slag als ledenwerver of de energieleverancier van LochemEnergie, Trainel, ging failliet. Het leverde een hoop vragen en ongerustheid op bij de 100 klanten. Door de grote betrokkenheid van de klanten bij LochemEnergie, kreeg de coöperatie de tijd om een nieuwe energieleverancier te zoeken (Eneco). Door tijdens deze zoektocht de bestaande klanten eerlijk en tijdig te informeren, te betrekken en bij te staan bij de administratieve afhandeling van het faillissement, waren binnen een maand alle 100 klanten opnieuw op ‘ons’ net aangesloten.

Omdat ik geboren en getogen ben in Laren (Gld) en daardoor de Lochemers goed ken, vroeg het bestuur van LochemEnergie mij of ik een slinger kon geven aan de leden- en klantenwerving. Mijn missie: van mooie plannen naar actie! Ik stond aan de wieg van de ‘Avonden van de Energie’: interactieve bijeenkomsten over duurzame energie in de verschillende dorpskernen. Ik stond met een informatiestand op braderieën en grote dorpsbijeenkomsten, betrok verenigingen en scholen actief bij de coöperatie en gebruikte social media als platform om inwoners te bereiken. Uiteenlopende acties met een verschillend effect, waardoor ik weet wat werkt, maar zeker ook wat niet werkt. Ondanks mijn acties nam het aantal leden en klanten niet exponentieel toe. Net als veel lokale energiecoöperaties moet LochemEnergie het hebben van geduld en de lange adem. Wat wel werkt? Persoonlijk contact, gebruik makend van het krachtige verenigingsleven, drijvend op haar vrijwilligers, in iedere dorpskern een sterke ambassadeur.

Toch is het mooi om te zien, dat daar waar de grote energiereuzen de grootst mogelijk moeite hebben om klanten te binden, daar groeit LochemEnergie gestaag door met duurzame, lokale klantrelaties!